dnes je 23.6.2024

Input:

Poskytnutý finančný dar z pohľadu daňových výdavkov v roku 2022

23.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.02.2.3 Poskytnutý finančný dar z pohľadu daňových výdavkov v roku 2022

Ing. Ivana Glazelová


S. r. o. A uzavrela zmluvu o finančnej pôžičke s inou s. r. o. B (nie sú tam závislé osoby). Pôžička mala byť splatená k 31. 12. 2021, s. r. o. A je dlžník.

Prosíme je možné spraviť, keď pôžička je na 50 000 €, kde 30 000 € s. r. o. A vráti, ale zvyšných 20 000 € nechá s. r. o. B pre dlžníka s. r. o. A ako finančný dar, čiže nemusí reálne už doplatiť nič. Podlieha to dani z príjmu u dlžníka?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Uvedenú skutočnosť je potrebné mať zmluvne pokrytú. Finančný dar poskytnutý spoločnosťou B nebude daňovým výdavkom, nakoľko nebude splnená podmienka § 2 písm. i) ZDPdaňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo