dnes je 23.9.2023

Input:

Pôžičky a úroky z pohľadu dane z príjmov v roku 2023

29.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.1.2 Pôžičky a úroky z pohľadu dane z príjmov v roku 2023

Ing. Alena Zábojová

Čo rozumieme pod pojmom pôžička a ako sa líši od úveru

Pôžička je záväzkový právny vzťah, pri ktorom veriteľ prenecháva vec, ktorá je určená podľa druhu (napríklad peniaze) dlžníkovi, pričom sa dlžník zároveň zaväzuje vrátiť vec rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby, resp. na požiadanie. O pôžičke sa uzatvára zmluva o pôžičke, ktorú upravuje Občiansky zákonník v § 657 a § 658 OZ.

Občiansky zákonník pre zmluvu o pôžičke nepredpisuje žiadnu konkrétnu formu, z toho vyplýva, že zmluva nemusí byť písomná a môže byť len ústna.

Predmetom pôžičky je vec určená podľa druhu (t. j. nie vec určená individuálne, čiže individuálne rozlíšiteľná, napríklad peniaze, kukurica, pšenica a pod). Predmetom pôžičky nemôže byť napr. nehnuteľnosť, pretože je to vec určená individuálne.

Najčastejším predmetom