dnes je 20.4.2024

Input:

Pravidlá zdanenia pri preventívnej reštrukturalizácii

26.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.1.1 Pravidlá zdanenia pri preventívnej reštrukturalizácii

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Implementujúc príslušnú smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2019/1023 prijala Slovenská republika zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku, ktorý rozširuje doterajšiu právnu úpravu v oblasti konkurzov a reštrukturalizácii (zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii), prípadne v oblasti spoločnosti v kríze (§ 67a - § 67k zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

Zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku má za cieľ riešiť situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej platobnej neschopnosti, v preventívnom konaní, ktoré má predstavovať účinný nástroj na včasné riešenie situácie dlžníka tak, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti a zachoval si svoju životaschopnosť, a aby najmä predišiel úpadku a následnému konkurzu. Preventívne