dnes je 20.4.2024

Input:

Predaj obchodného podielu z pohľadu odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne v roku 2020

24.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.2.1 Predaj obchodného podielu z pohľadu odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne v roku 2020

Ing. Alena Zábojová


Fyzická osoba nadobudla podiel v obchodnej v spoločnosti (s. r. o.) v roku 2003. V roku 2006 došlo zo strany fyzickej osoby k navýšeniu tohto obchodného podielu.

Pri predaji celého obchodného podielu podlieha časť nadobudnutá po 1. 1. 2004 dani z príjmov? Ako je potrebné postupovať pri predaji tohto obchodného podielu z hľadiska odvodov?

Na príjem z prevodu obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva nadobudnutých v období do 31. 12. 2003, sa vzťahuje ustanovenie § 52 ods. 21 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa na zdanenie tohto príjmu využije ešte oslobodenie podľa § 4 ods. 1 písm. h) ZDP