dnes je 20.5.2024

Input:

Predaj pozemkov vo vlastníctve fyzickej osoby a oslobodenie od dane, ak fyzická osoba vlastní pozemky viac ako 5 rokov

30.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.2.1 Predaj pozemkov vo vlastníctve fyzickej osoby a oslobodenie od dane, ak fyzická osoba vlastní pozemky viac ako 5 rokov

Ing. Vladimír Bartoš


Občan ako FO (fyzická osoba, nie SZČO) vlastní pozemok. Vlastní ho už viac ako 5 rokov. Na tomto pozemku zrealizuje technické zhodnotenie (teda urobí inžinierske siete) právnická osoba - s. r. o., ktorej jediným spoločníkom je FO, ktorá vlastní pozemky, ktoré sú predmetom zhodnotenia. Po technickom zhodnotení budú tieto pozemky predmetom predaja. Bude predaj pozemkov fyzickou osobou oslobodený od dane z príjmov, keďže FO pozemky vlastní viac ako 5 rokov? Ako je to s technickým zhodnotením v tejto situácii?

Legislatívna úprava:

Príjmy z predaja nehnuteľností (mimo príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti) sa zaraďujú medzi ostatné príjmy