dnes je 20.5.2024

Input:

Prepojenie majetkové (nepriamy odvodený podiel)

22.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.2 Prepojenie majetkové (nepriamy odvodený podiel)

Ing. Alena Zabojová

Zadanie:

Spoločnosť A má 65% priamy podiel na spoločnosti B a spoločnosť B má 30 % priamy podiel na spoločnosti C. Súčasne spoločnosť A má 70% priamy podiel na spoločnosti D a spoločnosť D má 20 % podiel na spoločnosti C.

Otázka:

Je spoločnosť A a C majetkovo prepojená?

Riešenie:

Spoločnosť A má nepriamy podiel v spoločnosti C nasledovný:

  • - Prostredníctvom spoločnosti B vo výške (0,65x0,30=0,195x100)=19,5%
  • - Prostredníctvom spoločnosti D vo výške (0,70x0,20=0,14x100)=14,0%

Nepriamy odvodený podiel spoločnosti A na spoločnosti C predstavuje súčet nepriamych podielov 19,5 + 14 = 33,5%. Keďže nepriamy odvodený podiel spoločnosti A na spoločnosti C je nižší ako 50%, spoločnosti A a C nie sú majetkovo prepojené.