dnes je 23.6.2024

Input:

Príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov

30.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.2 Príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov

Ing. Alena Zábojová


Spoločník počas roka vložil nepeňažný vklad do kapitálových fondov – nehnuteľnosti. Ešte v ten istý rok bola časť tohto vkladu vyplatená späť spoločníkovi. Podľa § 8 ods. 1 písm. s) ZDP je príjem z prerozdelenia kapitálového fondu príjem zdaniteľný, ak prevyšuje vklad z príspevkov. Aj keď v tomto prípade príjem z vyplatenia neprevyšuje vklad z príspevkov, je potrebné uviesť tento príjem do daňového priznania. Je potrebné uviesť v pomocnej tabuľke daňového priznania typu B pre FO aj príjem v plnej výške a aj výdavok v plnej výške? Základ dane v tomto prípade bude nula.

Legislatívna úprava:

V nadväznosti na novelizáciu Obchodného zákonníka vo vzťahu k úprave kapitálového fondu z príspevkov (§ 123 ods. 2§ 217a ObZ v znení účinnom od 1. 1. 2018) boli zákonom č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení