dnes je 21.2.2024

Input:

Príjmy fyzickej osoby z kapitálového majetku

13.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.10 Príjmy fyzickej osoby z kapitálového majetku

Ing. Alena Zabojová

Zadanie:

Pani Laura Mantlíková predala v roku 2018 podielové listy podielového fondu EURONAL. Pričom sa rozhodla, že využije možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou podľa § 43 ods. 10 ZDP ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7 ZDP. Z toho dôvodu bude podávať daňové priznanie za rok 2020 v termíne do 31. 3. 2021 a vyššie uvedené príjmy vykáže ako príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP. Predsedom predstavenstva správcovskej spoločnosti LANORUL, a. s., ktorá spravuje aj podielový fond EURONAL, je jej manžel pán Richard Mantlík.


Otázka:

Je pani Mantlíková povinná upravovať základ dane podľa § 17 ods. 5 ZDP a pripravovať dokumentáciu podľa § 18 ZDP a v zmysle usmernenia MF SR č. MF/019153/2018-724?

Riešenie:

Na fyzické osoby, ktoré zisťujú základ dane podľa § 7 ZDP (ide o príjmy z kapitálového majetku, napr. úroky a ostatné