dnes je 23.9.2023

Input:

Príspevok na rekreáciu zamestnancov oslobodený od dane v roku 2023

25.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.3 Príspevok na rekreáciu zamestnancov oslobodený od dane v roku 2023

Ing. Zuzana Chochulová

Príspevok na rekreáciu zamestnanca

Oslobodeným príjmom je podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”):

  • suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu a

  • suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu.

Osobitným predpisom je Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z., ďalej len „Zákonník práce”).

Rozhodujúcim kritériom pre poskytovanie príspevku na rekreáciu zamestnanca je trvanie pracovného pomeru. Pre poskytnutie príspevku je nevyhnutné byť v pracovnom pomere po dobu 24 mesiacov nepretržite. Zamestnanec v deň požiadania o príspevok musí túto povinnosť spĺňať.

Súbežne s touto povinnosťou sa posudzuje počet