dnes je 29.11.2023

Input:

Programové vyhlásenie vlády SR: Priority ministerstva financií

15.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financií SR

Ministri na svojom rokovaní schválili návrh Programového vyhlásenia vlády SR. Prioritou Ministerstva financií SR, ktorá je definovaná aj v samotnom dokumente, je v prvom rade návrat k udržateľným verejným financiám s cieľom stabilizácie vývoja verejného dlhu v pomere k HDP.

V roku 2024 bude zníženie deficitu verejných financií predstavovať 0,5 % HDP, a to tak, aby sa naďalej nezhoršovala životná úroveň obyvateľov, ktorá je jednou z najnižších v Európskej únii.

Z dôvodu extrémneho nárastu zadlženia za ostatných 3,5 roka, vláda napríklad vyvinie snahu na úpravu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Taktiež bude pokračovať v revízii verejných výdavkov, pri splnení podmienky konsenzu na úrovni ministerstiev a vlády Slovenskej republiky.

V dokumente sú definované viaceré oblasti, ktoré spadajú do kompetencií rezortu financií.

ZVÝŠENIE DAŇOVEJ SOLIDARITY

• Vláda navrhne zaviesť