dnes je 22.7.2024

Input:

Projekt CCK

5.9.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Uvedená časť obsahuje základné informácie k projektu - Centralizované colné konanie pri dovoze podľa CKÚ, ktorý je vyvíjaný v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2019/2151 (Pracovný program CKÚ). Cieľom tohto projektu je umožniť umiestňovať tovar do colného režimu v centralizovanom colnom konaní, čím sa hospodárskym subjektom umožní, aby centralizovali svoju činnosť z hľadiska colného konania. Spracovanie colných vyhlásení prebiehajúce v členskom štáte EÚ kde je subjekt usadený a fyzické prepustenie tovaru v inom členskom štáte by sa mali koordinovať medzi príslušným colným úradom dohľadu a colným úradom predloženia tovaru. Projekt sa týka transeurópskeho systému obsahujúceho zložky vyvinuté na centrálnej a vnútroštátnej úrovni. Projekt bude realizovaný v dvoch fázach:

  • Fáza 1 prebieha od 1. marca 2022 s najneskorším zavedením systému do produkčnej prevádzky v jednotlivých členských štátoch EÚ od 1. decembra 2023. Táto fáza sa