dnes je 22.7.2024

Input:

Projekt NCTS-P5

5.9.2023, Zdroj: Finančná správa SR

V uvedenej časti sa rieši nový automatizovaný tranzitný systém (NCTS-P5) vyvíjaného v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2019/2151 (Pracovný program CKÚ). Projekt NCTS-P5 rozvíja existujúci transeurópsky systém pre tranzit v jeho aktuálnej fáze NCTS-P4.

Cieľom tohto projektu je zavedenie novej fáze NCTS-P5 splňujúcej požiadavky legislatívy EÚ. Konečný termín pre pripojenie všetkých členských štátov do NCTS 5 je stanovený na 1.12.2023.