dnes je 20.5.2024

Input:

Transferové oceňovanie - poskytnutie pôžičky medzi spriaznenými osobami

17.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7 Transferové oceňovanie – poskytnutie pôžičky medzi spriaznenými osobami

Ing. Alena Zábojová

Prijímanie a poskytovanie pôžičiek medzi závislými osobami a s tým súvisiaca dohodnutá výška úroku podlieha transferovému oceňovaniu.

Závislou osobou je podľa § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon): blízka osoba, ekonomicky alebo personálne prepojená osoba, alebo inak prepojená osoba.

V praxi sa najčastejšie objavujú prípady kedy spoločník, ktorý je zároveň aj konateľom alebo len konateľ spoločnosti, poskytne pôžičku spoločnosti, ktorá môže byť bezúročná alebo aj úročená. V ďalšom texte pre zjednodušenie budeme uvádzať len „spoločník”.

Taktiež si treba uvedomiť, že súčasťou základu dane závislej osoby podľa § 17 ods. 5 zákona je aj rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovanej transakcii líšia od