dnes je 23.6.2024

Input:

Úroky z pôžičky spriaznených osôb z pohľadu daňovo uznaných výdavkov v roku 2021

26.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.05.2.1 Úroky z pôžičky spriaznených osôb z pohľadu daňovo uznaných výdavkov v roku 2021

Ing. Alena Zábojová


Spriaznené osoby si medzi sebou poskytujú pôžičky, ktoré sú úročené ročnou úrokovou mierou 4 %. Splatnosť pôžičky je 50 rokov.

Pôžička existuje od roku 2018. Úroky za rok 2018, 2019 a 2020 nie sú uhradené. Je možné tieto úroky, považovať v celkovej výške za daňový náklad, alebo je potrebné ich pripočítavať k základu dane (+ 20 %, + 30 %, + 50 %) podľa toho, aký čas sú po splatnosti?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Zvýšenie základu dane z titulu neuhradeného záväzku

Istina predstavuje pre dlžníka záväzok, ktorý je dlžník povinný uhradiť, avšak záväzok ani jeho úhrada neovplyvňujú výsledok hospodárenia ani základ dane. Preto spoločnosť nie je povinná zvýšiť základ dane za zdaňovacie obdobie z menovitej hodnoty nesplatenej istiny.

Na