dnes je 20.5.2024

Input:

V niektorých rozhodnutiach o rodičovskej penzii chýbajú údaje o deťoch, na vine môže byť register fyzických osôb

18.5.2023, Zdroj: SITA

Na Sociálnu poisťovňu sa v posledných dňoch obracajú klienti s otázkami, ako majú postupovať, ak im v rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku chýbajú údaje o deťoch. Tento nesúlad podľa poisťovne mohol vzniknúť kvôli nesprávnym údajom v Registri fyzických osôb Ministerstva vnútra SR, z ktorého Sociálna poisťovňa čerpá a overuje údaje o rodinných vzťahoch poistencov. Ak penzista predloží rodný list dieťaťa alebo iný hodnoverný doklad, Sociálna poisťovňa jeho situáciu preverí. Ak rodný list nemá, môže požiadať matriku o vydanie jeho kópie. Po doplnení potrebných údajov Sociálna poisťovňa nárok opätovne preskúma a peniaze dôchodcovi doplatí čo najskôr. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.

Podľa Sociálnej poisťovne existuje niekoľko ďalších životných situácií, pri ktorých v rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku nie sú uvedené