dnes je 20.5.2024

Input:

V rámci registrácie z úradnej moci FS eviduje už 102 914 subjektov

18.4.2024, Zdroj: Finančná správa SR

Finančná správa (FS) tento mesiac uľahčí registráciu ďalším daňovým subjektom.  Registráciu z úradnej moci, jednoducho povedané automaticky, vykonáva FS  od januára 2023 na základe legislatívnej úpravy. Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb, ktoré sú zapísané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), zo zdrojových registrov - Obchodný register a Živnostenský register. 

Zavedením tejto registrácie finančná správa zaregistrovala z úradnej moci za rok 2023 celkovo 82 082 daňových subjektov, ku koncu marca tento počet zaregistrovaných daňových subjektov vzrástol celkovo na 102 914. 

S účinnosťou od 15. apríla 2024 finančná správa rozširuje preberanie údajov z RPO z ďalších zdrojových registrov - Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a Register pozemkových spoločenstiev. Údaje z týchto registrov sú