dnes je 22.7.2024

Input:

Výchovné a vzdelávacie služby a oslobodenie od DPH

5.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.334 Výchovné a vzdelávacie služby a oslobodenie od DPH

Ing. Ján Mintál

Výchovné a vzdelávacie služby oslobodené od dane upravuje § 31 zákona o DPH, patria sem: výchovné a vzdelávacie služby poskytované za odplatu:

  • -> na základe osobitných predpisov (tzv. školský zákon, zákon o vysokých školách, zákon k školským zariadeniam...),
  • -> právnickou alebo fyzickou osobou (školy a školské zariadenia), ktorá spĺňa jednu alebo viac nasledujúcich podmienok (podľa § 30 ods. 2 zákona o DPH):
    • - výkon činnosti je iný ako na dosiahnutie zisku a prípadný zisk sa použije výlučne na pokračovanie prípadne zlepšenie služieb,
    • - je zriadená a spravovaná za zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré z tejto činnosti nemajú žiaden prospech,
    • - uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, resp. uplatňujú ceny nižšie ako podnikatelia.
  • -> ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa osobitného predpisu (zákon o