dnes je 22.7.2024

Input:

Výpočet daňovej úľavy pre prijímateľa regionálnej investičnej pomoci

26.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.06.1.2 Výpočet daňovej úľavy pre prijímateľa regionálnej investičnej pomoci

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Pomerná časť základu dane sa vypočíta tak, že základ dane sa vynásobí koeficientom 0,5 a percentuálnym vyjadrením úhrnnej výšky oprávnených nákladov vynaložených po podaní žiadosti o investičnú pomoc podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa uplatňuje nárok na úľavu na dani, k celkovej výške oprávnených nákladov, na ktoré bola investičná pomoc poskytnutá.

Ročná výška úľavy na dani nesmie presiahnuť 20 % hodnoty celkovej schválenej investičnej pomoci vo forme úľavy na dani podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci, t. j. v príslušnom zdaňovacom období si daňovník môže uplatniť daňovú úľavu vo výške maximálne 20 % zo schválenej investičnej pomoci vo forme úľavy na dani.


Príklad:

Daňovníkovi