dnes je 20.4.2024

Input:

Zaradenie oplotenia a vstupnej brány do správnej odpisovej skupiny v roku 2019

26.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.2.1 Zaradenie oplotenia a vstupnej brány do správnej odpisovej skupiny v roku 2019

Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.


Chceli by sme sa opýtať na zaradenie do ktorej odpisovej skupiny patrí oplotenie záhradníctva (v sume cca 5 000 €) vrátane vstupnej brány (cca 2 000 €)?

V zmysle § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) je hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona budova a iná stavba v zmysle zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon”) s výnimkou prevádzkových banských diel a drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva.