dnes je 23.6.2024

Input:

Zavedenie nových colných systémov v roku 2024

25.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.1.2 Zavedenie nových colných systémov v roku 2024

Ing. Alena Zábojová

Finančná správa vo februári 2024 upozornila obchodnú verejnosť, že sa nemení súčasný stav a postupy v colných systémoch pre vývoz a tranzit. Zavedenie nových colných informačných systémov do prevádzky sa posúva na druhú polovicu roka 2024.

Automatizovaný systém vývozu (AES) a modernizácia nového počítačového tranzitného systému (NCTS P5) mali v súlade s pôvodným projektovým plánom stanovený termín spustenia produkčnej prevádzky 1. apríla 2024.

V rámci oboch projektov však aj naďalej pokračuje konformačné testovanie voči Európskej komisii (EK). Je nevyhnutné, aby Finančná správa zabezpečila ďalšie aktivity vyplývajúce z národného projektového plánu. Preto prijala rozhodnutie o posune termínu nasadenia projektov do produkčnej prevádzky.

Z uvedených dôvodov došlo k rozdeleniu dátumov. Projekt NCTS P5 má