dnes je 23.6.2024

Input:

Zdanenie honoráru zahraničného umelca

31.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.3 Zdanenie honoráru zahraničného umelca

Ing. Ján Mintál


Ako postupovať pri zdanení honoráru zahraničného umelca – hudobná skupina, ktorého zastupuje agentúra s. r. o. platca DPH? Je potrebné uvádzať v zmluve o zabezpečení vystúpenia aj meno zástupcu skupiny alebo všetkých členov kvôli odvedeniu zrážkovej dane?

Legislatívna úprava:

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Pohľad autora na problematiku:

Pri posudzovaní zdaniteľnosti príjmov zahraničných umelcov na území Slovenskej republiky sa postupuje podľa:

  • ustanovenia § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov a

  • článku s názvom „Umelci a športovci” (obvykle článok 17) príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, v prípade jej existencie.

Podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky (a predmetom dane z príjmov) daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedených