dnes je 22.7.2024

Input:

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľností u právnických osôb v roku 2023

23.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.06.1.2 Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľností u právnických osôb v roku 2023

Ing. Ivana Glazelová

Predaj nehnuteľností u podnikateľských subjektov je vždy predmetom dane z príjmov. Pri predaji nehnuteľností je však potrebné brať do úvahy určité ustanovenia a obmedzenia upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP” alebo „zákon o dani z príjmov”).

Z právnického hľadiska je nehnuteľná vec takou vecou, ktorú nie je možné premiestniť. Ako nehnuteľnosť môžeme definovať stavbu či pozemok, ktoré sú spojené so zemou pomocou základov, napríklad dom, chata, garáž, rekreačné stredisko, atď.

Zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa zákona o dani z príjmov ani medzinárodnej zmluvy.

Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov