dnes je 31.5.2023

Input:

Zmeny v transferovom oceňovaní v roku 2023

24.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.04.1.1 Zmeny v transferovom oceňovaní v roku 2023

Ing. Alena Zábojová

Zavedením transferového oceňovania sa sledoval cieľ zabezpečiť, aby uskutočnené obchody medzi závislými osobami podliehali obvyklým trhovým cenám. To si vyžaduje, aby tieto závislé osoby produkty, majetok, tovary či služby predávali za takú cenu, za akú by ich predávali nezávislej osobe. Transferové oceňovanie sa týka tak právnických osôb, ako aj fyzických osôb.

Právna úprava transferového oceňovania je v slovenskej legislatíve upravená v zákone o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len ZDP) a v usmernení MF SR č. MF/020061/2022-724 (ďalej len usmernenie) k vedeniu transferovej dokumentácie, ktoré je platné od 1. 1. 2023.

ZDP ako aj usmernenie prešli za uplynulé roky mnohými zmenami. Niektoré novely priniesli zvýšenú byrokraciu pre tuzemských podnikateľov, nejasnosť pojmov alebo nové povinnosti. Novela ZDP