dnes je 22.7.2024

Input:

Zúčtovanie poskytnutých preddavkov, DPH

30.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.2.1 Zúčtovanie poskytnutých preddavkov, DPH

Ing. Zuzana Sidorová


Otázka: Slovenská sro, platiteľ DPH uhradila zálohu na kúpu nehnuteľnosti a uplatnila si DPH na vstupe na základe daňového dokladu vystaveného dodávateľom.

Následne sa spoločníci dohodli, že nehnuteľnosť kúpia ako súkromné osoby a doteraz uhradené zálohy sa nebudú vracať, ale spoločník a sro si to vzájomne finančne vyriešia. Ide mi ale o uplatnenú DPH. Na základe akého dokladu ju vrátime? Stačí aj vytvorené ID? Lebo vraj dobropisy vystavovať developer nebude.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty („ZoDPH”), základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví, pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru.

Podľa § 53 ods. 1