dnes je 23.6.2024

Input:

Finančná správa z úradnej moci zaregistrovala už vyše 29-tisíc subjektov

18.5.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Už vyše 29- tisíc daňovníkom finančná správa od začiatku tohto roka uľahčila registráciu na daň z príjmov. Nemuseli ju totiž podávať sami, ale správca dane ich zaregistroval z úradnej moci a bez potrebných tzv. „papierovačiek“.  Jedinou podmienkou je ich zápis v Živnostenskom registri alebo Obchodnom registri.

Od 01. januára 2023 finančná správa na základe legislatívnej úpravy zaviedla nový registračný proces, a to registráciu z úradnej moci. Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb zapísaných do Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) s povolením alebo oprávnením na podnikanie, účinným od 01. januára 2023, zo zdrojových registrov - z Obchodného registra a Živnostenského registra.

Registrácia z úradnej moci predstavuje významný posun v proklientskom prístupe k daňovým subjektom.  Pre podnikateľov zapísaných v registri RPO na