dnes je 23.6.2024

Input:

Poskytnutie pôžičky slovenskej a. s. obchodnou spoločnosťou so sídlom na Cypre z pohľadu dane z príjmov

29.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.1 Poskytnutie pôžičky slovenskej a. s. obchodnou spoločnosťou so sídlom na Cypre z pohľadu dane z príjmov

Ing. Jozef Pohlod


Obchodná spoločnosť (holding) so sídlom a daňovou rezidenciou na Cypre, poskytla pôžičku vo výške 2 mil. eur slovenskej súkromnej akciovej spoločnosti, v ktorej je už minimálne 5 rokov jediným spoločníkom, na preklenutie zlej finančnej situácie spoločnosti (spoločnosť je za posledné obdobie v strate). Úroky za uplynulý rok boli vyčíslené na 150 tis. eur. Má slovenská akciová spoločnosť povinnosť zrážať nejakú daň (ak áno, v akej výške) z úrokov z pôžičiek od spoločníkov? Aká časť úrokov z pôžičky od spoločníkov je daňovo (ne)uznateľná?

Legislatívna úprava:

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia č. 30/1981 Zb. medzi SR a Cyperskou republikou.

Pohľad autora na