dnes je 23.6.2024

Input:

Ak sa pohľadávka nedá vymôcť

25.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.553 Ak sa pohľadávka nedá vymôcť

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Opravná položka – dočasne

Skutočnosť, že je pohľadávka nevymožiteľná, sa prioritne zaznamená v účtovníctve, a to tvorbou opravnej položky v sume, v ktorej je opodstatnené predpokladať, že nebude dlžníkom uhradená. Opravná položka k pohľadávke dočasne znižuje jej menovitú hodnotu. Ak dlžník pohľadávku veriteľa vysporiada (napríklad úhradou), zanikne opodstatnenosť účtovania o opravnej položke, čo sa prejaví príslušnými účtovnými zápismi.

Odpis na trvalo

Ak veriteľ predpokladá, že jeho pohľadávka po splatnosti nebude uspokojená, pričom sa rozhodne ju trvalo vyradiť z účtovnej evidencie, môže pristúpiť k jej odpisu.

Účtovné operácie, ktoré súvisia s tvorbou a rozpustením/použitím opravných položiek k pohľadávkam alebo s odpisom pohľadávok, je potrebné skúmať na konkrétne ustanovenia zákona o dani z príjmov najneskôr pri výpočte základu dane