dnes je 20.4.2024

Input:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby z pohľadu Daňového poriadku

12.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.711 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby z pohľadu Daňového poriadku

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby je povinný podať:

  • - každý, komu táto povinnosť vyplynie zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej ako „ZDP”)

alebo

  • - ten, koho na to správca dane vyzve zaslaním písomnej výzvy (§ 15 ods. 1 ZSD).

Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

Zdaňovacím obdobím pre daň z príjmov fyzickej osoby je výlučne kalendárny rok.

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dosiahla zdaniteľné príjmy presahujúce 50% sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP, t.j. príjmy presahujúce sumu 2 461,41 EUR pre zdaňovacie obdobie roku 2023 (§ 32 ods. 1 ZDP). Daňové priznanie je povinná podať aj fyzická osoba, ktorej zdaniteľné