dnes je 20.4.2024

Input:

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby z pohľadu Daňového poriadku

13.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.712 Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby z pohľadu Daňového poriadku

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby je povinný podať:

  • - každý, komu táto povinnosť vyplynie zo zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov právnickej osoby (ďalej ako „ZDP”)

alebo

  • - ten, koho na to správca dane vyzve zaslaním písomnej výzvy (§ 15 ods. 1 ZSD).

Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Zdaňovacím obdobím pre daň z príjmov právnickej osoby je v zásade kalendárny rok, prípadne hospodársky rok, pokiaľ § 41 ZDP neurčuje inak.

Právnické osoby podávajú daňové priznanie k dani z príjmov za každé zdaňovacie obdobie, pričom výnimky z tohto pravidla upravuje § 41 ods. 1 ZDP. Za splnenia vybraných podmienok nemusia podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby nasledovné právnické osoby:

  • daňovník,