dnes je 21.2.2024

Input:

Dividendy - Daň, odvody, od dane oslobodené

23.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.636 Dividendy - Daň, odvody, od dane oslobodené

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Presná definícia obdobia a výšky vyplácaného podielu na zisku je dôležitá pre splnenie si daňových a odvodových povinností obchodnej spoločnosti a prijímateľa finančného plnenia. Slovenská obchodná a daňová legislatíva určuje vyplácajúcej spoločnosti a prijímajúcemu spoločníkovi povinnosti z hľadiska odvodov a daní v závislosti od obdobia za ktoré je podiel na zisku vyplácaný .

Fyzické osoby ako prijímatelia dividendy- podielu na zisku

Zdaňovanie príjmu z podielov na zisku (dividend) – legislatívna úprava platná do 31. 12. 2016

Zdaňovanie príjmu z podielov na zisku (dividend) sa u fyzických osôb zrušilo od 1. 1. 2004. Podľa platnej právnej úpravy do 31. 12. 2016§ 3 ods. 2 písm. c) ZDP podiel na zisku nie je predmetom dane v prípade, ak je vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na