dnes je 20.4.2024

Input:

Informácia k možnosti predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023

14.2.2024, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2023 je daňovník povinný podať v lehote do 2. apríla 2024.

Daňovník si môže zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 predĺžiť podaním Oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ktoré je povinný podať najneskôr do 2. apríla 2024.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 je možné podať iba na predpísanom formulári „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“ označené ako OZN493v22, ktoré je zverejnené aj v elektronickej podobe na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, v časti Formuláre/Elektronické formuláre/Správa daní/Daň