dnes je 20.4.2024

Input:

Informácia k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. januára 2024

14.2.2024, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

Informácia k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. januára 2024

Zo znenia § 42 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov), v ktorom s účinnosťou od 1. januára 2021 bola vypustená prvá a druhá veta, aj pri platení preddavkov v roku 2024 vyplýva, že ak zaplatené preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2023, daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorému určil správca dane platenie preddavkov na daň inak podľa § 42 ods. 10 zákona o dani z príjmov.

Upozornenie:
I naďalej však platí