dnes je 23.6.2024

Input:

Informácia k spôsobu, forme, rozsahu a periodicite preukazovania osoby konečného príjemcu príjmu na účely zákona o dani z príjmov

5.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.566 Informácia k spôsobu, forme, rozsahu a periodicite preukazovania osoby konečného príjemcu príjmu na účely zákona o dani z príjmov

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „ Informáciu k spôsobu, forme, rozsahu a periodicite preukazovania osoby konečného príjemcu príjmu na účely zákona o dani z príjmov. ”

S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) ustanovuje na účely tohto zákona pojem „konečný príjemca príjmu” a postup platiteľa dane v prípade, ak nevie preukázať osobu konečného príjemcu príjmu daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou plynúceho zo zdrojov na území Slovenskej republiky (ďalej len „osoba konečného príjemcu príjmu”).

Na účely zákona o dani z príjmov sa