dnes je 20.4.2024

Input:

Informácia pre predávajúcich (fyzické osoby) prostredníctvom digitálnych platforiem

13.2.2024, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

Prijatím zákona č. 250/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (tento zákon implementuje do našej legislatívy smernicu DAC7), plynú nové povinnosti prevádzkovateľom digitálnych platforiem, NIE PREDÁVAJÚCIM.

PREDÁVAJÚCI v súvislosti so smernicou DAC7 neoznamuje informácie finančnej správe a ani sa pre DAC7 neregistruje na finančnej správe. Je povinný oznámiť svoje údaje digitálnej platforme (spravidla pri registrácii na platforme). Rozsah údajov stanovuje zákon (meno a priezvisko, adresu, miesto narodenia alebo DIČ, príp. IČ DPH, IČO).

PREVÁDZKOVATEĽ PLATFORMY má v zmysle zákona povinnosť zbierať informácie o predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu a tieto informácie oznámi finančnej správe prvýkrát do 31.01.2024 a následne vždy do 31.01. po skončení kalendárneho roka. Z toho dôvodu sa