dnes je 23.6.2024

Input:

Interný proces overovania spoľahlivosti dodávateľov pre účely DPH

14.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.803 Interný proces overovania spoľahlivosti dodávateľov pre účely DPH

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Finančná správa SR začala počas daňových kontrol na DPH systematicky uplatňovať „novú” argumentačnú líniu, ktorá umožní správcovi dane dorubiť DPH daňovému subjektu – platiteľovi. Túto argumentačnú líniu síce vytvorila judikatúra Súdneho dvora EÚ pred niekoľkými desaťročiami, Finančná správa SR ju začala uplatňovať až v posledných rokoch, a to aj spätne na staršie preverované prípady.

Táto argumentačná línia sa uplatňuje vtedy, keď správca dane zistí v dodávateľskom reťazci podvod na DPH.

Podvod na DPH u dodávateľa alebo subdodávateľa môže byť dôvodom na zamietnutie odpočítania DPH na vstupe, a to aj vtedy, ak ste o daňovom podvode nevedeli.

Uvedený postup správcu dane je možný aj vtedy (resp. až vtedy), ak podmienky na odpočítanie DPH na vstupe splníte.

Základným