dnes je 23.6.2024

Input:

Metodický pokyn k zdaňovaniu dodania a nadobudnutia nových dopravných prostriedkov v rámci Európskej únie podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

18.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.583 Metodický pokyn k zdaňovaniu dodania a nadobudnutia nových dopravných prostriedkov v rámci Európskej únie podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Metodický pokyn k zdaňovaniu dodania a nadobudnutia nových dopravných prostriedkov v rámci Európskej únie podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.”

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica” alebo „smernica o DPH”) vo svojom článku 20 Kapitoly 2 s názvom Nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva1 stanovuje samostatný druh cezhraničného obchodu a definuje takéto „nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva” ako získanie