dnes je 23.6.2024

Input:

Nové podmienky registrácie DPH

23.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.818 Nové podmienky registrácie DPH

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Aktuálne do 31. decembra 2024 je tuzemská zdaniteľná osoba povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur. Následne daňový úrad vykoná registráciu pre DPH najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registrácii. Zdaniteľná osoba sa stáva platiteľom DPH dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre DPH.

Od 1. 1. 2025

registrácia tuzemskej zdaniteľnej osoby ostáva stále v platnosti tak ako naďalej v nasledujúcich prípadoch, a to dňom:

  • kedy sa stala právnym nástupcom platiteľa zaniknutého bez likvidácie;

  • nadobudnutia hmotného či nehmotného majetku v rámci nadobudnutého podniku či jeho časti,

  • dodania stavby alebo stavebného pozemku (ale pozor, zvyšuje sa limit na 62 500