dnes je 23.6.2024

Input:

Novela zákona o dani z príjmov od 1. marca 2024 a 1. apríla 2024

26.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.1.1 Novela zákona o dani z príjmov od 1. marca 2024 a 1. apríla 2024

Ing. Jozef Pohlod

Národná rada Slovenskej republiky dňa 28. 6. 2023 schválila zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedeným zákonom sa v čl. XIV mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Uvedené zmeny v zákone o dani z príjmov nadobúdajú účinnosť 1. 3. 2024. Do prijatia zákona o premenách spoločnosti bola táto problematika obsahom zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Nový zákon vytvára ucelenú, jednotnú a prehľadnú právnu úpravu tak tuzemských premien ako aj cezhraničných premien všetkých typov obchodných spoločností a družstiev. V nadväznosti na schválenú účinnosť zákona v súvislosti s premenami obchodných spoločností a družstiev, v zmysle ktorej na premenu obchodnej