dnes je 23.6.2024

Input:

Odpis záväzku a splatenie záväzku

12.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.570 Odpis záväzku a splatenie záväzku

Ing. Zuzana Chochulová

Kedy účtovná jednotka odpisuje záväzok? Aké podmienky pri odpise záväzku musia byť splnené? Na tieto a ďalšie otázky nájdete odpoveď nižšie v článku.

Odpis záväzku

Ak daňovník neuhradí záväzok v dohodnutej lehote, upraví zistený výsledok hospodárenia o výšku záväzku (alebo jeho neuhradenej časti) prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom. Zvýšenie základu dane bude podľa § 17 ods. 27 zákona č. 595/2003 Z. z. bude nasledovné:

  • 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 360 dní,

  • o 50 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 720 dní,

  • o 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej