dnes je 20.5.2024

Input:

Povinnosť tretích osôb poskytnúť správcovi dane údaje a dokumenty

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.630 Povinnosť tretích osôb poskytnúť správcovi dane údaje a dokumenty

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Pri správe daní môže správne určenie dane závisieť od rôznych skutočností z rôznych oblastí. Napríklad pri zdaňovaní nehnuteľností môže byť potreba zohľadniť skutočnosti, informácie, listiny zo stavebnej oblasti. Ďalej napríklad pri poskytovaní zdravotníckych služieb, ich zdaňovaní a oslobodzovaní od dane môže byť potreba zohľadniť skutočnosti, informácie, listiny z medicínskej oblasti.

Preto počas správy daní a špeciálne počas daňovej kontroly môže správca dane potrebovať rôzne informácie od rôznych tretích osôb, či už subjektov verejného práva alebo súkromných subjektov. Môže ísť o poskytovanie údajov, ale aj konkrétnych dokladov, listín a iných vecí. Uvedené poskytovanie údajov, listín a iných vecí zo strany tretích osôb rieši Daňový poriadok v § 26 ZSD.

Toto