dnes je 21.2.2024

Input:

Predbežné opatrenie správcu dane pred prípadným dorubením dane

15.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.462 Predbežné opatrenie správcu dane pred prípadným dorubením dane

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Správca dane disponuje silným nástrojom, ktorým môže závažným spôsobom zasiahnuť do fungovania daňového subjektu ešte pred tým, ako dôjde k prípadnému dorubeniu dane. Týmto nástrojom je tzv. predbežné opatrenie podľa § 50 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Daňový poriadok”).

Správca dane môže predbežné opatrenie využiť počas nasledovných konaní:

 • počas daňovej kontroly,

 • počas miestneho zisťovania, ako aj

 • počas určovania dane podľa pomôcok.

Zákonným dôvodom pre vydanie predbežného opatrenia môže byť buď:

 • vo všeobecnosti zabezpečenie účelu uvedených troch konaní, alebo

 • odôvodnená obava správcu dane, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň

  1. nebude v dobe jej splatnosti uhradená alebo
  2. bude nevymožiteľná alebo
  3. že v tejto dobe bude