dnes je 20.5.2024

Input:

Prevod obchodného podielu oslobodený po troch rokoch

24.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.557 Prevod obchodného podielu oslobodený po troch rokoch

Ing. Lucia Sandtner, PhD.


Poznámka na úvod: Pri prevode obchodného podielu dochádza k vysporiadaniu medzi pôvodným spoločníkom a novým spoločníkom, ktorý obchodný podiel nadobúda. Prevod obchodného podielu nemá žiadny daňový dosah na samotnú spoločnosť. V účtovníctve zaeviduje iba zmenu spoločníkov na analytických účtoch.

Odplatný prevod obchodného podielu (predaj) je potrebné daňovo vysporiadať iba na strane prevodcu, u ktorého prichádza do úvahy zdanenie dosiahnutého príjmu.

Po novom od roku 2024

Novela zákona o dani z príjmu účinná od 1. 1. 2024 zavádza oslobodenie z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 8 ods. 1 písm. f) ZDPpo uplynutí troch rokov od jej nadobudnutia, okrem prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným nadobudnutého ako nepeňažné plnenie podľa § 5