dnes je 23.6.2024

Input:

Príjmy, ktoré sa nezdaňujú u fyzickej osoby

14.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.571 Príjmy, ktoré sa nezdaňujú u fyzickej osoby

Ing. Zuzana Chochulová

Aké príjmy sa nezdaňujú u fyzickej osoby? Ako je to s príjmami pri dedení, či darovaní? Všetko na túto tému nájdete v článku.

Príjmy, ktoré sa nezdaňujú u fyzickej osoby, ak bol príjem nadobudnutý dedením

Za príjem získaný dedením sa považuje:

  • nehnuteľnosť,

  • byt alebo nebytový priestor alebo ich časť,

  • hnuteľná vec,

  • práva, alebo

  • iné majetkové hodnoty.

Predmetom dane z príjmov nie je peňažný alebo nepeňažný príjem získaný dedením podľa Občianskeho zákonníka v okamihu nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnej alebo hnuteľnej veci alebo práva a inej majetkovej hodnoty.

Ak však z tohto zdedeného majetku plynie príjem, ten je predmetom dane.

Ak pri dedičstve vznikne situácia, že dedičstvom je nehnuteľnosť, ktorú dedia dve a viac osôb, a podľa osvedčenia o dedičstve ten, ktorý si privlastní nehnuteľnosť, je povinný