dnes je 20.5.2024

Input:

Príjmy samostatne hospodáriaceho roľníka

18.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.771 Príjmy samostatne hospodáriaceho roľníka

Ing. Zuzana Chochulová

Aké sú príjmy u samostatne hospodáriaceho roľníka? Ako je potrebné k ním pristupovať? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku.

Príjmy samostatne hospodáriaceho roľníka

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí o podmienkach, kedy je možné výdavky považovať za daňové náklady.

Príjmy, ktoré daňovník dosahuje ako samostatne hospodáriaci roľník vykonávajúci činnosť v súlade s osvedčením vydaným podľa § 12a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. podliehajú dani z príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov - ako príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva.

Príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmov sú na daňové účely považované