dnes je 20.5.2024

Input:

Príjmy z podnikania podľa osobitných predpisov

17.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.770 Príjmy z podnikania podľa osobitných predpisov

Ing. Zuzana Chochulová

Aké sú príjmy z podnikania podľa osobitných predpisov? Ako je potrebné k nim pristupovať? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku.

Príjmy z podnikania podľa osobitných predpisov

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí o podmienkach, kedy je možné výdavky považovať za daňové náklady.

Príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov sú vymedzené v § 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov. Zaraďujú sa sem také druhy príjmov, ktoré sú dosahované činnosťou daňovníka vykonávanou len na základe osobitných právnych predpisov (neuvedené v písmenách a) a b)) napríklad:

  • daňový poradca vykonávajúci činnosť v súlade so zákonom č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov 

  • súdny exekútor vykonávajúci