dnes je 20.5.2024

Input:

Stravovanie brigádnikov

31.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.554 Stravovanie brigádnikov

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Ak zamestnanec pracuje na základe niektorej z dohôd (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov), nemá zákonný nárok na stravovanie, a to bez ohľadu na dĺžku pracovnej zmeny.

Zamestnávateľ však má možnosť rozšíriť okruh osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie. Môže tak urobiť po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. V prípade, že u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ môže podmienky zabezpečenia stravovania upraviť aj sám, napríklad vo vnútornom predpise. Pokiaľ tak urobí, podmienky vo vnútornom predpise musia byť v súlade so zákonom a musí s nimi oboznámiť všetkých zamestnancov. V prípade, ak má takýto nárok dohodnutý, je náklad na stravovanie daňovo uznaným výdavkom.

V prípade ak takýto nárok dohodnutý nie je, je takýto náklad