dnes je 23.6.2024

Input:

Uplatnenie oslobodenia v prípade predaja obchodného podielu vo vlastníctve právnickej osoby

21.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.585 Uplatnenie oslobodenia v prípade predaja obchodného podielu vo vlastníctve právnickej osoby

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

V súlade s ustanovením § 13c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) je možné uplatniť daňové zvýhodnenie vo forme oslobodenia príjmov z predaja akcií alebo obchodných podielov u vybranej skupiny daňovníkov – právnických osôb. Oslobodenie podľa § 13c zákona o dani z príjmov sa nevzťahuje na fyzické osoby a obchodníkov s cennými papiermi.

Oslobodenie sa dotýka týchto vybraných druhov príjmov:

  • - príjmy z predaja akcií u akcionára akciovej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí,
  • - príjmy z predaja kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami u akcionára jednoduchej spoločnosti na akcie alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí (od 1. 1.