dnes je 23.6.2024

Input:

Vyhľadávacia činnosť správcu dane v rámci miestneho zisťovania

14.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.631 Vyhľadávacia činnosť správcu dane v rámci miestneho zisťovania

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Miestne zisťovanie patrí medzi činnosť správcu, v rámci ktorej vyhľadáva dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré sú potrebné na účely správy daní.

Miestne zisťovanie je v praxi často porovnávané alebo prípadne aj zamieňané s daňovou kontrolou. Je dôležité presne poznať, či úkony správcu dane sú vykonávané „iba” v rámci miestneho zisťovania alebo ide o úkon v rámci daňovej kontroly.

Miestne zisťovanie je v každom prípade v porovnaní s daňovou kontrolou úkonom, ktorý menej zasahuje do činnosti daňového subjektu, keďže ide v zásade o jednorazový úkon. Nie je však vylúčené, že v rámci miestneho zisťovania vykoná správca dane niekoľko úkonov.

Inými slovami, miestne zisťovanie možno vnímať ako istú operatívnu činnosť správcu dane. Vykonaním miestneho zisťovania a